"l'artista viu tan intensament l'acte de creació, que aquesta intensitat passa a l'obra i queda en tensió permanent, latent en l'obra, a l'espera de l'observador que sintonitzi amb ella".