Llum de desert - llum deserta:
nodreix-te d’aquesta llum
                                                  i de l’inabastable no-res.

                                                                                         Antoni Clapés

Fotografia: Ronald Stallard i Salvi Estragués

                                                                                                                                                                                                                             tornar a microgrames