... el gest del vent damunt el paper.
El lloc l’ets tu - i l’ombra de l’absent.
                 

                                                                        Antoni Clapés             

Fotografia: Ronald Stallard

                                                                                                                                                                                                                           tornar a microgrames