Sargir l'aire, el temps -un núvol d'oblit.
Deixar invisibles empremtes.
 
                                        El traç de l'ànima.                                                                                                                                               

                                                                                       Antoni Clapés                                                                                                                                                                                                                                                         

Fotografia: Ronald Stallard